Administratie

Wat zou administratie voor u als ondernemer kunnen betekenen ?

ABCD Administratie ziet het volgende naar voren komen ............structuur, inzicht, mogelijkheden en kansen. Uiteraard kun je er nog veel meer van zeggen, maar dat is mede afhankelijk van de situatie binnen uw onderneming, bedrijf of organisatie ! 

Er wordt nogal eens geroepen " Ach ...het is maar administratie, dat kan toch niet zo moeilijk zijn !! ".Als je er de vereiste opleidingen voor hebt en daarnaast de nodige praktijkervaring hebt opgedaan, dan is dat eigenlijk ook wel zo. Nog te vaak wordt het voeren van een administratie gezien als een bijzaak. Er zijn meer aandachtspunten die een belangrijke rol spelen en mogelijk van invloed kunnen zijn. 

Een goede administratie betekent dat de inrichting van het financieel administratieve systeem, de administratie, overeenkomt met het organisatorische plaatje van uw bedrijf, onderneming en activiteiten. Het is, andersgezegd ,een blauwdruk van uw organisatie, althans zou het moeten zijn. Dit is een belangrijke voorwaarde, omdat mede hierdoor de ondernemer in staat wordt gesteld om te ondernemen. Ruim voldoende inzicht om afgewogen, verantwoorde en juiste keuzes te kunnen maken.

Vragen die naar voren kunnen komen 

  • " Welke afdeling kost geld en welke levert geld op ? " 
  • " Welke producten / activiteiten leveren geld op en welke niet ? " 
  • " Waar kan ik de kosten beperken ? " 
  • " Wat is de Break-Even Omzet ? " 

Met name de juiste inrichting is hierbij belangrijk, omdat alle data en output er van afhankelijk zijn. 

Anders gezegd " Als je er rommel van maakt, er vervolgens rommel in stopt , komt er rommel uit ! "

Gegevens die in een verkeerd ingericht systeem worden verwerkt leiden tot verkeerde output. Gevolg is dat er verkeerde conclusies worden getrokken waarna mogelijk een risicovolle , feitelijk onverantwoorde beslissing volgt, met alle consequenties.

Wanneer het systeem op een juiste wijze is ingericht betekent dit dat de basis goed staat. Vervolgens moeten alle gegevens tijdig, juist, volledig en correct worden verwerkt. Hiermee is de basisvoorwaarde gecreëerd waardoor je in staat bent om op elk moment het juiste inzicht te verschaffen. Samenvattend kunnen we stellen dat het streven zou moeten zijn om van meet af aan de juiste basis neer te zetten om een goede en gezonde financieel administratieve basis te kunnen leggen voor uw onderneming.