Schuldhulpverlening

ABCD Administratie wil uw organisatie graag van dienst zijn in de schuldhulpverlening door te ondersteunen bij het uitvoeren van diversen werkzaamheden zoals

 • Voeren van intakegesprekken 
 • Opstellen en uitvoeren van een begeleidingstraject 
 • Bewaken van het schuldhulpverleningstraject 
 • Opvragen van vorderingen bij schuldeisers 
 • Onderhandelen met Schuldeisers 
 • Berekenen aflossingscapaciteit van schuldenaren 
 • Voeren van voortgangsgesprekken 
 • Bieden van Budgetbegeleiding 
 • Rapportages schrijven 
 • Indien noodzakelijk doorverwijzen naar andere instanties 
Vanuit jarenlange ervaring en een achtergrond vanuit sociale zaken (her)kent ABCD Administratie de  problematiek en weet dat er heel vaak sprake is van een geleidelijk proces, waardoor men uiteindelijk terecht komt in een problematische, uitzichtloze situatie, waarbij de motivatie en het inzicht om daar iets aan te veranderen ontbreekt. Het gevolg daarvan is dat men nog verder afglijdt en meer problemen op zich af ziet komen. Waar het feitelijk om gaat is in een zo vroeg mogelijk stadium in samenspraak en samenwerking op te treden en bij te sturen. In dien het mogelijk is zou het beter zijn om preventief op te treden, als een soort poortwachter wanneer typische profielkenmerken ontstaan, zoals verslavingsproblematiek, werkeloosheid, echtscheiding enzovoort. Een goede dossieropbouw is voor het ondersteuning - en begeleidingsproces erg belangrijk. Inzicht in en overzicht met betrekking tot de situatie is erg belangrijk, waarbij de centrale vraag is hoe kunnen de problemen, gegeven de specifieke situatie, conform de daarvoor geldende regels worden opgelost en hoe komen we gelijktijdig van situatie A naar situatie B, waarin de problemen structureel worden voorkomen.
In veel situaties stelt betrokkene zich ( al lang ) niet meer de vragen 
 • " Kan ik dit eigenlijk (nog) wel betalen ? " 
 • " Hoe kom ik van mijn schulden af ? " 
In de loop van de tijd is er door diverse omstandigheden een situatie ontstaan waarbij men het inzicht en overzicht is kwijtgeraakt. De rekeningafschriften, brieven, herinneringen, aanmaningen blijven ongeopend liggen tot het moment dat de ontruiming aanstaande is en uiteindelijk de deurwaarder verschijnt.
In het verleden heeft men de privé administratie mogelijk niet op orde gehad. De betaling van de huur en overige vaste lasten word uitgesteld, zodat er meer consumptieve ruimte over blijft. Immers, in de huidige maatschappij moet je eigenlijk wel meedoen, anders hoor je er niet bij. De aanschaf van bepaalde goederen, plasma televisie, breedbeeld tv en dergelijk bieden status en respect. Weliswaar schijn, maar toch..........Men maakt daarnaast ook nog eens gebruik van diverse bankrekeningen, kredietfaciliteiten, creditcards en dergelijke, zonder zicht te realiseren dat dit uiteindelijk zal leiden tot een situatie waarbij alle bronnen waar men uit kan putten zijn volgelopen en er uiteindelijk geen enkele speelruimte meer over is. 
Er voor zorgen dat de problemen helder en duidelijk in kaart worden gebracht en vervolgens goede oplossingen worden aangedragen en uitgewerkt daar gaat het in eerste instantie om. Werken aan bewustwording van de situatie en reflectie op het handelen en gedrag, zodat er voor de toekomst een adequate aanpak mogelijk is, waarbij de eigen verantwoordelijkheid uiteraard voorop staat.
Wanneer u, door bijvoorbeeld toename in de aanvragen en of verwijzingen, tijdelijke ondersteuning nodig hebt in  de uitvoering van de schuldhulpverlening portefeuille, dan kunt u een beroep doen op ABCD Administratie.
U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen. 
 

Meer informatie: