Educatie

ABCD Administratie wil u, uw organisatie of bedrijf graag van dienst zijn bij het verzorgen en uitvoeren van cursussen voor uw personeel. Ook bieden wij de mogelijkheid aan voor studenten om zich vakinhoudelijk te laten begeleiden wanneer er bijvoorbeeld achterstand of problemen mochten zijn ontstaan met betrekking tot de lesstof voor bijvoorbeeld de vakken bedrijfseconomie en bedrijfsadministratie.

De aangeboden ondersteuning is mogelijk voor onderstaande opties.

 • Basis Kennis Boekhouden 
 • Praktijk diploma Boekhouden 
 • Moderne Bedrijfsadministratie 
 • Bedrijfseconomie 
 • Bedrijfsadministratie 
 • Economie 
 • Marketing 
 • Consumentengedrag 

Studenten hebben nogal eens moeite met de vakken economie en bedrijfsadministratie. Voor hen is het niet altijd mogelijk om het tempo te volgen en ook nog eens de samenhang te begrijpen. Naar gelang de behoefte kan ABCD Administratie hierin begeleiden en ondersteunen.

Vanuit jarenlange ervaring is gebleken dat personeel vaak te lang in dezelfde functie werkzaamheden verricht, waardoor er in zekere zin sprake is van " bedrijfsblindheid ". 

Men stelt zich niet meer de vragen 

 • " Ben ik eigenlijk nog wel op een goede manier bezig ? " 
 • " Kan het niet anders, zo mogelijk efficiënter ? " 

In de loop van de tijd is de automatisch piloot binnengevlogen, blijven hangen ....en de medewerker is het zich eigenlijk niet zo bewust , maar vind het eigenlijk wel prima. De gemakkelijke weg en deze situatie vertaald zich al heel snel en heel vaak in risicomijdend handelen onder ( vrijwel )alle omstandigheden. Dit gedrag krijgt hand over hand de overhand met als gevolg dat dit ten koste gaat van kwaliteit, input en output. 

Gevolgen kunnen voor de ondernemer / onderneming niet uitblijven ! 

Kansen, geld ...........................................en mogelijkheden blijven te lang ......en vooral onbenut liggen.

De volgende uitspraken zijn typerend voor deze fase.

 • " Ik doe het al jaren zo, waarom zouden ik het het anders doen ? " 
 • " Ik begrijp niets van het nieuwe systeem en wil het ook eigenlijk niet weten !" 
 • " Ik doe het op mijn manier,...........en mijn collega ook ! " 
 • ABCD Administratie verzorgd de cursussen op haar eigen wijze, waarbij deelnemers juist worden geprikkeld om eens een andere bril op te zetten en over de schutting te kijken. Wij doen dit altijd aan de hand van praktijksituaties en de berichten uit de media. De ervaring heeft geleerd dat cursisten deze benadering bijzonder weten te waarderen.

Veel gehoorde uitspraken na het volgen van de cursus.

 • " Nu begrijp ik eindelijk hoe het in elkaar steekt ! " 
 • "Goh,...maar waarom leggen ze het niet uit en zetten ze dat er niet bij dan? " 
 • " Ik zie nu dat het ook anders kan ! " 
 • "Als ze het me eerder op die manier hadden uitgelegd,... dan had ik het tenminste begrepen ! " 

ABCD Administratie probeert met de gehanteerde aanpak bewustwording bij de cursist te kweken. Vooral de blik verruimen, motivatie en enthousiasme daar gaat het om. Denkt u " Ik heb ook wel medewerkers die aan een opfrisbeurt, zeg maar een make-over toe zijn ! ", neem dan vrijblijvend contactop.